Plakaty z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – od 1 września 2021r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało zbiór zaleceń i rekomendacji dla szkół podstawowych, którego celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Aby przedstawić uczniom zalecenia i wytyczne, w zrozumiały i czytelny sposób, przygotowałam 12 plakatów a4, w formacie PDF.

Plansze można wykorzystać również w przedszkolu. ?

Cena – 10 zł.

Zestaw można:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart